ورود به سامانه سماک https://eagri.maj.ir/

 

 

به سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سماک) خوش آمدید.

ورود به سامانه 

سامانه سماک یک ساله شد.

 

ثبت نام
آخرین ویرایش: 1400/10/11
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.