(رایگان) آزمون ساز تشریحی آراز

توضیحات محصول

امکانات جدید نسخه ۳.۴
۱- تجمیع فایل های xml نسخه قبلی در بانک بصورت خودکار در هنگام اولین اجرا
۲- قابلیت پشتیبانگیری و بازیابی (کاربرد ها : جهت انتقال اطلاعات به یک سیستم دیگر یا بازیابی درصورت عوض شدن ویندوز)
۳- مدیریت برگه ها ثبت سربرگ مجزا برای هر برگه
۴- بهینه شدن چاپ
۵- امکان طراحی خودکار از بین سوالات بانک
۶- امکان ویرایش یا حذف گروه
۷- امکان جستجو در بین برگه های طراحی شده
8- حذف چند باگ برنامه و مدیریت خطاهای برنامه

امکانات جدید نسخه ۳.۴
۱- تجمیع فایل های xml نسخه قبلی در بانک بصورت خودکار در هنگام اولین اجرا
۲- قابلیت پشتیبانگیری و بازیابی (کاربرد ها : جهت انتقال اطلاعات به یک سیستم دیگر یا بازیابی درصورت عوض شدن ویندوز)
۳- مدیریت برگه ها ثبت سربرگ مجزا برای هر برگه
۴- بهینه شدن چاپ
۵- امکان طراحی خودکار از بین سوالات بانک
۶- امکان ویرایش یا حذف گروه
۷- امکان جستجو در بین برگه های طراحی شده
8- حذف چند باگ برنامه و مدیریت خطاهای برنامه

 

دانلود پرسرعت آزمون ساز آراز سافت

 
دانلود
سوالات و نظر شما در مورد این محصول