لحظه به آب انداختن کشتی تایتانیک +عکس

 

لحظه به آب انداختن کشتی تایتانیک را مشاهئه م یکنید این تصویر مربوط به ایرلند شمالی در سال ۱۹۱۲ میلادی می باشد.
فردا
آخرین ویرایش: 1396/11/07
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.