آدرس تلفن سفارتخانه ها

سفارت آذربایجان (Azerbaijan)
آدرس: لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏
تلفن: ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱
فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏


سفارت آرژانتین (Argentina)
آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏
تلفن: ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏
فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏


سفارت آفریقای جنوبی (South Africa)
آدرس: میدان تجریش- خیابان ‏ولیعصر- باغ فردوس-‏خیابان یكتا- پلاک ۵‏‎‎
تلفن: ‏۲۲۷۰۲۸۶۶-۹
فکس: ‏۲۲۷۱۹۵۱۶‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ ، (جهت ویزا) ۱۲- ۹‏


سفارت آلمان (Germany)
آدرس: خیابان فردوسی-‏ روبروی بانك مركزی- ‏پلاک ۳۲۰‏‎
تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰، ۳۹۹۱۱۰۲۰
فکس: ‏۳۹۹۹۱۸۹۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه‏


سفارت اتریش (Austria)
آدرس: نیاوران- خ باهنر- خ مقدسی- خ احمدی زمانی- کوچه میرولی- پلاک ۱۱
تلفن: ۴۲-۴۰-۲۲۷۵۰۰۳۸
فکس: ‏۲۲۷۰۵۲۶۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸/۳۰‏‏


سفارت اردن (Jordan)
آدرس: شهرک قدس(غرب)- فاز ‏‏۴- خیابان زرافشان ‏شمالی- کوچه دوم- پلاک ‏‏۷‏‎
تلفن: ۸۸۰۸۸۳۵۶، ۸۸۰۸۸۵۵۱
فکس: ‏۸۸۰۸۰۴۹۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏


سفارت ارمنستان (Armenia)
آدرس: خیابان جمهوری- خیابان ‏رازی- خیابان استاد ‏شهریار- پلاک ۱‏
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳، ۶۶۷۰۴۸۳۸
فکس: ‏۶۶۷۰۰۶۵۷‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت اروگوئه (Uruguay)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۵‏
تلفن: ‏۸۸۶۷۹۶۹۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏


سفارت ازبكستان (Uzbekistan)
آدرس: چهارراه فرمانیه- خیابان ‏بوستان- کوچه نسترن- ‏پلاک ۲۱‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۲۰۷۱‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت اسپانیا (Spain)
آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان شادی
تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱
فکس: ۲۲۵۶۸۰۱۶، ۲۲۵۶۸۰۱۵
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹‏


سفارت استرالیا (Australia)
آدرس: خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه  ۲۳- پلاک ۲‏
تلفن: ۸۳۸۶۳۶۶۶، ۸-۸۸۷۲۴۴۵۶
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۴/۴۵- ۷/۳۰‏


سفارت اسلوواك (Slovakia)
آدرس: خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏
تلفن: ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵
فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏


سفارت اسلووانیا (Slovenia)
آدرس: پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏
فکس: ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰ و پنجشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏


سفارت افغانستان (Afghanistan)
آدرس: بهشتی(عباس آباد)- ‏خیابان  پاکستان- نبش ‏خیابان چهارم
تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶
فکس: ‏۸۸۷۳۵۶۰۰‏


سفارت اكراین (Ukraine)
آدرس: ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏
تلفن: ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱
فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏
روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏


سفارت الجزایر (Algeria)
آدرس: شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏
تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲
فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏
روز و ساعت کاری بخش ویزا: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹


سفارت امارات متحده ‏عربی (United Arab ‎Emirates)
آدرس: ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵
فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت اندونزی (Indonesia)
آدرس: قائم مقام فراهانی- ‏نرسیده به خیابان بهشتی ‏‏(عباس آباد)- پلاک  ‏‏۱۷۰‏
تلفن: ‏۸۸۷۱۷۲۵۱‏، ‏۸۸۷۱۶۸۶۵‏، ‏۸۸۷۲۶۶۲۷‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت انگلستان (British)
آدرس: خیابان فردوسی- پلاک ‏‏۱۹۸‏
تلفن: ‏۶۴۰۵۲۰۰۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴/۳۰- ۷/۳۰‏


سفارت ایتالیا (Italy)
آدرس: انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏
تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵
فکس: ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت ایرلند (Ireland)
آدرس: فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏
تلفن: ۲۲۲۹۷۹۱۸
فکس: ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏
روز و ساعت کاری: ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت بحرین (Bahrain)
آدرس: بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش کوچه ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏
تلفن: ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳‏
فکس: ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏


سفارت برزیل (Brazil)
آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان بهار- نبش خیابان ‏یکتا- پلاک ۲۶‏
تلفن: ۹-۲۲۷۵۳۱۰۸، ۲۲۷۵۲۷۱۱
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت برونئی دارالسلام (Brunei ‎Darussalam)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۷‏
تلفن: ‏۸۸۷۹۷۹۴۶‏، ‏۸۸۷۹۸۴۵۶‏
فکس: ‏۸۸۷۷۰۱۶۲‏


سفارت بلژیك (Belgium)
آدرس: ولی عصر- خیابان  ‏فیاضی(فرشته)- پلاک  ‏‏۱۵۵‏
تلفن: ‏۲۲۰۴۹۲۴۷‏، ‏۲۲۰۴۱۶۱۷‏
فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۰۸‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏


سفارت بلغارستان (Bulgaria)
آدرس: ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏
تلفن: ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏
فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت بنگلادش (Bangladesh)
آدرس: ونک- بعد از بزرگراه ‏کردستان- کوچه مریم- ‏پلاک ۵۸‏
تلفن: ۵-۸۸۰۶۳۰۷۴، ‏۸۸۰۳۵۱۷۵‏، ‏۸۸۰۳۹۶۵۹‏، ‏۸۸۰۳۳۴۹۸‏
فکس: ‏۸۸۰۳۳۳۴۸‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت بوسنی و ‏هرزگوین (Bosnia)
آدرس: شهرک قدس(غرب)- ‏خیابان ایران زمین- ‏خیابان چهارم- کوچه ‏آبان- پلاک ۱۱‏
تلفن: ۳۰-۸۸۰۸۶۹۲۹، ۸۸۰۹۲۷۲۸
فکس: ‏۸۸۰۹۲۱۲۰‏
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) روزهای فرد ۱۳- ۱۰‏


سفارت پاكستان (Pakistan)
آدرس: فاطمی- روبروی خیابان ‏جمالزاده- نبش خیابان ‏اعتمادزاده- پلاک ۱‏
تلفن: ۹۱-۶۶۹۴۱۳۸۸، ۹۰-۶۶۹۴۴۸۸۸
فکس: ‏۶۶۹۴۴۸۹۸‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۰/۳۰- ۹‏


سفارت پرتغال (Portugal)
آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه روزبه- پلاک ۱۶‏
تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰، ۲۲۵۸۲۷۶۰، ۲۲۵۴۳۲۳۷
فکس: ‏۲۲۵۵۲۶۶۸‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏


سفارت تاجیکستان (Tajikistan)
آدرس: باهنر(نیاوران)- خیابان  ‏زینعلی- کوچه سوم- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏
فکس: ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت تایلند (Thailand)

آدرس: بهارستان- پارک ‏امین‌دوله- کوچه  ‏استقلال- پلاک ۴‏
تلفن: ‏۷۷۵۳۱۴۳۳‏
فکس: ‏۷۷۵۳۲۰۲۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت تركمنستان (Turkmenistan)
آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏خیابان وطن پور- خیابان  ‏براتی- پلاک ۳۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۰۶۳۰۶‏، ‏۲۲۲۰۶۷۳۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏


سفارت تركیه (Turkey)
آدرس: فردوسی- چهارراه ‏استانبول
تلفن: ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏
فکس: ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏


سفارت چك (Czech ‎Republic)
آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏
فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت چین (China)
آدرس: خیابان پاسداران- چهارراه فرمانیه- خیابان نارنجستان هفتم- پلاک ۳۲
تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰، ۲۲۸۱۶۶۰۰
فکس: ‏۲۲۲۹۰۶۹۰‏


سفارت دانمارك (Denmark)
آدرس: خیابان شریعتی- بالاتر ‏از پل صدر- کوچه ‏هدایت- کوچه دشتی- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰‏
فکس: ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏
روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت روسیه (Russia)
آدرس: خیابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏
تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱
فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏


سفارت رومانی (Romania)
آدرس: بهارستان- خیابان  ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏
تلفن: ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏
فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏


سفارت ژاپن (Japan)
آدرس: میدان آرژانتین- خیابان ‏احمدقصیر(بخارست)- ‏نبش کوچه پنجم- پلاک  ‏‏۱۲‏
تلفن: ۳-۸۸۷۱۷۹۲۲
فکس: ‏۸۸۷۱۳۵۱۵‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۰/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت سریلانكا (Sri Lanka)
آدرس: اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک 11‏
تلفن: ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏
فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏


سفارت سوئد (Sweden)
آدرس: پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏
تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲
فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏


سفارت سوئیس (Switzerland)
آدرس: الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏
تلفن: ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏


حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا) ‏در سفارت ‏سوئیس
آدرس: خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک ۳۹‏
تلفن: ‏۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳‏
فکس: ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸‏


سفارت سوریه (Syria)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏
تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲
فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏


سفارت سودان (Sudan)
آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏بهرامی- پلاک ۶۰‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳
فکس: ‏۸۸۷۹۲۳۳۱‏


سفارت سومالی (Somalia)
آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک  ‏‏۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت صربستان (Serbia)
آدرس: ولنجک- کوچه نهم- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹
فکس: ‏۲۲۴۰۲۸۶۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ۱۳- ۸/۳۰‏


سفارت عراق (Iraq)
آدرس: میدان ولی عصر- جنب ‏وزارت بازرگانی- ‏پلاک ۱۱۶۴۰‏
تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵


سفارت عربستان سعودی (Saudi Arabia)
آدرس: پاسداران- سه راه ‏فرمانیه- خیابان بوستان- ‏خیابان نیلوفر- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۸۵۴۳‏، ‏۲۲۲۹۹۹۷۸‏
فکس: ‏۲۲۲۹۴۶۹۱‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۹ ‏


سفارت عمان (Oman)
آدرس: آفریقا (جردن)- کوچه  ‏تندیس- پلاک ۱۲‏
تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱، ۲-۲۲۰۵۷۶۴۱
فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۷۲‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت فرانسه (France)
آدرس: خیابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک ۶۶-۶۴‏
تلفن: ۸-۶۶۷۰۶۰۰۵، ۶۴۰۹۴۰۰۰
فکس: ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳‏‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸/۳۰‏


سفارت فلسطین (Palestinian)
آدرس: فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏
تلفن: ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏


سفارت فنلاند (Finland)
آدرس: شریعتی- خیابان  ‏میرزاپور(سهیل)- کوچه  ‏حدادیان- پلاک ۲‏
تلفن: ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏
فکس: ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ و (جهت ویزا) ۱۲- ۱۰‏


سفارت فلیپین (Philippines)
آدرس: ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴
فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏


سفارت قبرس (Cyprus)
آدرس: تجریش- خیابان  ‏دزاشیب- خیابان  ‏کریمی- پلاک ۳۲۸‏
تلفن: ‏۲۲۲۱۹۸۴۲‏
فکس: ‏۲۲۲۱۹۸۴۳‏، ‏۲۲۲۰۱۲۴۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏


سفارت قزاقستان (Kazakhstan)
آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏
تلفن: ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱
فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏


سفارت قطر (Qatar)
آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۴‏
تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵
فکس: ‏۲۲۰۵۸۴۷۸‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏


سفارت كانادا (Canada)
آدرس: خیابان استاد مطهری- خیابان شهیدسرافراز- پلاک ۴
تلفن: ‏۸۱۵۲۵۰۰۰‏
فکس: ‏۸۸۷۳۳۲۰۲‏، ‏۸۸۷۳۳۲۰۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳- ۷/۳۰


سفارت كرواسی (Croatia)
آدرس: خیابان پاسداران- خیابان بهستان یکم- پلاک ۲۵
تلفن: ‏۲۲۵۸۷۰۳۹‏، ‏۲۲۵۸۹۹۲۳‏
فکس: ‏۲۲۵۴۹۱۹۹
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏


سفارت كره جنوبی (South Korea)
آدرس: میدان ونک- شیخ بهایی ‏شمالی- خیابان دانشور ‏غربی- پلاک ۲‏
تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰
فکس: ‏۸۸۰۵۴۸۹۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏


سفارت كویت (Kuwait)
آدرس: دستگردی(ظفر)- بین ‏آفریقا(جردن) و ‏ولیعصر- پلاک ۳۰۵‏
تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷
فکس: ‏۸۸۷۸۸۲۵۷‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲/۳۰- ۹‏


سفارت كوبا (Cuba)
آدرس: مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان  ‏ملکی- کوچه قائم- پلاک  ‏‏۱۸‏
تلفن: ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹/۳۰‏


سفارت گرجستان (Georgia)
آدرس: بزرگراه صدر- خیابان ‏شهید کلاه‌دوز- خیابان  ‏قلندری- کوچه هشتم- پلاک ۹‏
تلفن: ‏۲۲۶۰۴۱۵۴‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت لبنان (Lebanon)
آدرس: خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- کوچه افشین- پلاک ‏‏۲۰‏
تلفن: ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏
فکس: ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹‏


سفارت لهستان (Poland)
آدرس: خیابان آفریقا- بلوار مینا- ‏کوچه پیروز- پلاک ۲‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲
فکس: ‏۸۸۷۸۸۷۷۴‏


سفارت مالزی (Malaysia)
آدرس: محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏
تلفن: ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱
فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت مجارستان (Hungary)
آدرس: خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏


سفارت مكزیك (Mexico)
آدرس: آفریقا(جردن)- خیابان  ‏گلفام- پلاک ۱۲‏
تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶، ۲۲۰۵۷۵۹۰، ۲۲۰۱۲۹۲۱
فکس: ‏۲۲۰۵۷۵۸۹‏‎
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۹‏


سفارت نروژ (Norway)
آدرس: لواسانی(فرمانیه)- نبش ‏خیابان سنبل- پلاک ۵۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۹۱۳۳۳‏، ‏۲۲۸۰۲۱۴۳‏، ‏۲۲۸۰۶۵۲۹‏
فکس: ‏۲۲۲۹۲۷۷۶‏‎


سفارت نیجریه (Nigeria)
آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏ظفرغربی- نبش کوچه ‏رامیان- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۸۸۲۰۶۸۱۰‏، ‏۸۸۸۸۹۶۲۱‏
فکس: ‏۸۸۷۹۹۷۸۳‏
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏


سفارت نیوزیلند (New Zealand)
آدرس: خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان
‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏
فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏


سفارت هلند (Netherlands)
آدرس: فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏
فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏


سفارت هند (India)
آدرس: خیابان دکتر بهشتی- خیابان میرعماد- خیابان نهم- پلاک ۲۲
تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳
فکس: ‏۸۸۷۵۵۹۷۳‏


سفارت یونان (Greece)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏
تلفن: ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏
فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰‏

آخرین ویرایش: 1394/04/05
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.
 
capt
21:44 - 1395/01/30
0
منبع :

www.lastsecond.ir
بورسیه تصحیلی
00:51 - 1397/07/24
0
خیلی بدرد خورد.
https://boursieplus.ir/german-universities/