جزئیاتی از جعبه سیاه کشتی سانچی آخرین مکالمات ناخدای‌ سانچی پیش از‌ سانحه

 

جام جم جزئیاتی از جعبه سیاه کشتی سانچی حاوی گفت‌وگوی ناخدای سانچی پیش از حادثه را منتشر کرده است:
 
ساعت18و 45 دقیقه، 16 دی ماه 1396

در این زمان افسر دوم، شیفت ناوبری را تحویل افسر سوم داده و آنجا را ترک میکند اما آن روز یکی دیگر از افسرهای دوم سانچی در حال اصلاح نقشهها بوده است؛ بنابراین در این لحظه سه نفر از جمله افسر دوم، افسر سوم و دیدهبان در پل فرماندهی حضور داشتند.

19 و 24 دقیقه

تعدادی قایق حوالی کشتی کریستال تردد داشتند و کشتی کریستال با زاویه 214 درجه و سرعت 2/13 گره دریایی در فاصله 8/9 مایلی در صفحه تانکر سانچی مشاهد میشود. در این لحظه سرعت سانچی10/14 گره دریایی است. رادار تانکر سانچی روی فاصله 6 مایل به صورت غیرمرکزی تنظیم شده است و کشتی در 10 مایلی قابل رویت است.

19 و 30 دقیقه

افسر سوم تانکر سانچی در حال بررسی چراغهای ناوبر سایر کشتیهای اطراف است و در محاسبات آن لحظه خطر تقاطع وجود نداشته و محاسبات افسر سوم مشخص میکند این کشتیها از پاشنه حرکت خواهند کرد.

19 و 31 دقیقه

ملوان دیدهبان کشتی کریستال که دارای مدرک افسر دومی نیز میباشد تانکر سانچی را در هفت مایلی سمت چپ کریستال رویت میکند. دیده‌‌بان میگوید: من دوباره موقعیت آن کشتی را بررسی کردم و متوجه شدم که زاویه آن با کشتی ما تغییر نکرده است. لذا من هم دیگر توجه خاصی به آن نکردم.

19 و 32 دقیقه

افسر دوم سانچی دوباره موقعیت کشتی اطراف را بررسی میکند و زاویه تقاطع تمام کشتیها در این لحظه منفی است. در این لحظه افسر دوم کشتی کریستال علائم موقعیت خودکار aif دو کشتی به عبور از 9 دهم و 4 دهم cpa را بر روی رادار دریافت میکند. همچنین افسر اول کریستال میگوید موقعیت کشتیها را بر روی رادار دارم یکی 9 دهم و یکی 4 دهم و افسر اول کریستال هم این موقعیت را تائید میکند. بنابراین در این لحظه سانچی از 9 دهم مایلی سینه کریستال عبور کرده است.

19 و 34 دقیقه

در این لحظه افسر اول کریستال میگوید که کشتی مقداری به سمت چپ مسیر اصلی منحرف شده بنابراین تصمیم میگیرد با تغییر زاویه حرکت کشتی به مسیر اصلی برگردد.

19 و 35 دقیقه

ملوان و دیدهبان تانکر سانچی میگوید که چراغهای سبز و قرمز کشتی را در زاویه 13 درجه دیده و این مستند و صداها بر روی وی دی آر ثبت شده است. مسیر حرکت کشتی کریستال در این لحظه 218 درجه است یعنی در این لحظه در حال عبور از جلوی کشتی است و عملا سانچی از جلوی کریستال عبور کرده است.

19 و 36 دقیقه

در این لحظه افراد بر روی کشتی ماهیگیری نزدیک به کشتی سانچی توسط بیسیم افسران سانچی را صدا میزنند اما از آنجا که لهجه بسیار بد و نامفهومی دارند متوجه پیام آنها نمیشوند و کشتی ماهیگیری میخواهد این موضوع را انتقال دهد که از سمت چپ همدیگر عبور کنند. در این لحظه علامت کشتی ماهیگیری و کشتی کریستال روی رادار به رنگ قرمز یعنی علامت هشدار دیده میشود و پس از دریافت این آلارم صدا خاموش میشود.

19 و 39 دقیقه

افسر سوم سانچی به دیدهبان میگوید: این تماسها را هیچوقت پاسخ ندهید چراکه اگر پاسخ ندهید او خودش مجبور خواهد شد اقدام لازم را به عمل آورد. لیکن اگر پاسخ دهید او فکر میکند که برای شکل مانور با شما به توافق رسیده است و او مانور را توضیح خواهد داد. در حالی که شما به علت نوع زبان متوجه منظورش نشدهاید، او مطابق با خواسته خود مانور مشترک را شروع میکند ولی اگر پاسخ او را ندهید آنگاه مجبور خواهد شد که یک مانور مستقل را انجام دهد.

19 و 40 دقیقه

افسر سوم سانچی به دیدهبان دستور میدهد نورافکن به سمت شناور ماهیگیری و علامت خطر پنج فلش کوتاه را اعلام کند.

19 و 42 دقیقه

افسر اول کریستال میگوید بعد از تغییر مسیر کریستال فاصله عبور سانچی و کریستال 4 دهم مایل شده است و ادامه میدهد من اکوی سانچی را روی رادار نمیبینم ولی اطلاعات موقعیت اتوماتیک آن را دریافت کردم. در این لحظه در کشتی سانچی افسر سوم سانچی میگوید در این شرایط اگر ما بخواهیم اقدامی انجام دهیم وضعیت بدتر میشود.

19 و 44 دقیقه

از افسر سوم کریستال سوال میشود که بعد از تغییر مسیر کشتی و با مشاهده رادار آیا متوجه خطر تصادف با کشتیهای دیگر نشدید. افسر سوم پاسخ میدهد: من اکوی رادار را ندیدم و فقط علائم موقعیت کشتیهای اطراف را دریافت میکردم. فکر کردم این علائم مربوط به کشتیهای ماهیگیری کوچک است.

19 و 45 دقیقه

در این لحظه کشتی کریستال در فاصله دو مایلی و زاویه 225 درجه قرار دارد. افسر سوم سانچی به دیدهبان دستور میدهد با نورافکن علامت نوری پنج فلش کوتاه، کریستال را متوجه کنند. افسر سوم میگوید باید کاری کنیم ولی چه کاری میتوانیم در این شرایط انجام بدهیم. سمت راست کشتی اشغال است آیا پنج فلش را به او زدید؟ در این لحظه کریستال در زاویه 226 درجه حرکت میکند و تغییر مسیر داده شده است اما زمان میبرد که رادار تغییر مسیر را درک کند.

19 و 47 دقیقه

افسر اول سانچی میپرسد: آن یک کشتی کوچک است؟ درسته؟ ملوان دیدهبان میگوید: خیر، آن یک کشتی بزرگ است! افسر سوم سانچی: پس چرا دارد اینگونه اقدام میکند. تا این لحظه افسر سوم و دیدهبان کریستال که تازه مسئولیت ناوبری را برعهده گرفتهاند، هنوز متوجه خطر تصادف با سانچی نشدهاند.

19 و 48 دقیقه

افسر سوم سانچی با اتاق کاپیتان تماس میگیرد: سلام کاپیتان، یک کشتی در سمت راست با فاصله عبور صفر داریم. فاصله خیلی کم است! خیلی کم است! آن یک کشتی خیلی بزرگ است.

19 و 49 دقیقه

افسر سوم سانچی: اوه اوه چرا آن کشتی کاری نمیکند. برو به چپ. تمام به چپ. کاپیتان کمتر از 30 ثانیه به اتاق فرماندهی میآید.

19 و 50 دقیقه

کاپیتان سانچی: داریم برخورد میکنیم. سکان تمام به چپ. تصادف رخ میدهد. کاپیتان سانچی دستور میدهد سیستم اعلام اضطراری را فعال کنند.

19 و 51 دقیقه

عرشه کشتی سانچی پس از تصادف منفجر میشود و آتش میگیرد. کاپیتان اعلام میکند سیستم حریق را فعال کنند. کاپیتان: آتش، آتش. کاریش نمیشود کرد.

19 و 52 دقیقه

انفجارهای پی در پی در کشتی سانچی. گاز سمی اطراف کشتی را در بر میگیرد. حتی دریا هم در اطراف کشتی شعلهور میشود.

19 و 53 دقیقه

آتش روی تانکر سانچی در حال توسعه است. موتور و ژنراتور اصلی سانچی از کار میافتد. سیستم هشدار از کار میافتد. ژنراتور اضطراری برای یک دقیقه روشن و سپس از کار میافتد. آتش، آتش، آتش...

 

آخرین ویرایش: 1397/02/16
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.