امکانات جدید نسخه ۳.۴۱- تجمیع فایل های xml نسخه قبلی در بانک بصورت خودکار در هنگام اولین اجرا۲- قابلیت پشتیبانگیری و بازیابی (کاربرد ها : جهت انتقال اطلاعات به یک سیستم دیگر یا بازیابی درصورت عوض شدن ویندوز)۳- مدیریت برگه . . .

قیمت: رايگان