اچرای زنده و اصیل المسیری (بندر کنگ)

 

آهنگ المسیری یک آهنگ بندری-عربی از کرانه های خلیچ فارس است.

در زیر اجرای زنده این آهنگ توسط هنرمند کنگی را بعد از مشاهده دو دقیقه تبلیغ ببینید.

 

مشاهده

آخرین ویرایش: 1402/05/29
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.