شروط غیر قابل تحقق،بازگشت طیب نیا به تیم اقتصادی دولت را غیر ممکن کرد/ در درون دولت،آمادگی اصلاح بنیادین تیم اقتصادی وجود ندارد

 

قطار تغییرات در تیم اقتصادی دولت شتاب گرفته است،اما ظاهرا شروطی که از سوی برخی از بزرگان دولت برای بازگشت فردی مانند دکتر علی طیب نیا،تعیین شده است،شرایط همکاری با دولت را سخت کرده و شنیده شده که به دلیل همین شرط و شروط هایی که قابلیت تحقق ندارد، وزیر سابق اقتصاد از بازگشت مجددبه هیات دولت استنکاف کرده است.

به گزارش «تابناک»،علیرغم امیدواری هایی که برای حضور مجدد دکتر علی طیب نیا در دولت،برانگیخته شده بود،اما گویا نه تنها شرایط مطلوب برای حضور وی در کابینه فراهم نشده است، بلکه شروط غیر قابل تحققی هم از سوی دولت برای آغاز مجدد همکاری وی با هیات دولت تعیین شده است.لذا به نظر می رسد وزیر سابق اقتصاد، همچنان ترجیح می دهد که به عنوان استاد دانشگاه،خدمت خویش را ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، اگر چه حضور مجدد دکتر علی طیب نیا در دولت،مطالبه ای بود که در رسانه ها و محافل آکادمیک و اقتصادی بالا گرفته بود، اما همانگونه که تحلیل گران هم تاکید می کنند،شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است از یک سو لازم است به صورت بنیادی تغییر رویکردی در تفکر اقتصادی و مدیریتی دولت شکل بگیرد و از سوی دیگر شروطی که مانع تجدید نظر در تفکر اقتصادی و اجرایی دولت برای افرادی همچون دکتر طیب نیا می شود از میان برداشته شود.حقیقت این است که بدون توجه به بدیهیات علم اقتصاد و همچنین بدون توجه به اصول بنیادین شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی،حضور افراد تاثیر چندانی ندارد و اگر با قید شروطی از سوی دولت برای تجدید همکاری، همه عوامل بهبود گر شرایط اقتصادی کنار گذاشته شوند،پذیرش مسئولیت،تاثیر چندانی نخواهد داشت.

در واقع آنگونه که پیداست نه تنها هنوز در دولت این آمادگی پدید نیامده است که یک جراحی محسوس و قابل توجه در تفکر اقتصادی اش صورت پذیرد،بلکه تعیین شروط غیر قابل تحقق هم مزید بر علت شده که طیب نیا از همکاری مجدد استنکاف کند و پرونده حضور دوباره وی در هیات دولت،بسته شود.

 

آخرین ویرایش: 1397/05/03
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.