هر دم از این باغ بری می رسد؛ نمودار افزایش فساد در کشور در یک سال گذشته

 

فساد می تواند همچون موریانه ای بر پایه های اقتصاد هر کشوری بیفتد و این پایه ها را تخریب نماید. آمارها نشان می دهند، در یک سال اخیر فساد در کشور روند رو به رشدی داشته و شاید از همین روست که در چند ماه اخیر به خصوص در سال 97، برخورد با مفسدان اقتصادی به صورت جدی آغاز شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، محیط کسب و کار کشور از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد و وجود موانع می تواند محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی سخت تر کند. یکی از موانعی که به شدت ممکن است بر روی محیط کسب و کار تأثیرگذار باشد، وجود فساد اقتصادی است.

در چند سال اخیر، فساد اقتصادی به گواه آمار و ارقام در کشورمان روند رو به رشدی داشته و این عامل تا آنجا پیش رفته است که از دیدگاه فعالان اقتصادی هم اکنون یکی از موانع جدی بر سر راه کسب و کارهای ایرانی است.

هر دم از این باغ بری می رسد؛نمودار افزایش فساد در کشور در یک سال گذشته

یکی از شاخص هایی که به خوبی می تواند وضعیت فساد در کشور را نشان دهد، شاخص یا مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» است. این مؤلفه در گزارش پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز آمار ایران تهیه و منتشر می شود، موجود است.

در گزارش های پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی سعی شده تا موانع مختلف موجود بر سر راه کسب و کارها از دیدگاه فعالان اقتصادی استان های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. فعالان اقتصادی هر استان به این موانع از صفر تا ده نمره ای را اختصاص می دهند. نمره ده در این نظرسنجی به منزلۀ بدترین و نمره صفر به منزلۀ بهترین وضعیت ممکن است.

نمودار زیر روند مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را در یک سال گذشته نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود در یک سال گذشته روند نمودار وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی صعودی بوده و این نشان می دهد در یک سال گذشته از نظر فعالان اقتصادی، مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی رشد داشته است. در حالی که عدد این مؤلفه در بهار 1396، 6.16 بوده است، این عدد در بهار 1397 به عدد ده (بدترین وضعیت ممکن) نزدیک تر شده و به 6.94 رسیده است؛ یعنی نمره «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» در عرض یک سال حدوداً 13 درصد رشد کرده است.

هر دم از این باغ بری می رسد؛نمودار افزایش فساد در کشور در یک سال گذشته

هر چند در سال 97 مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی تر شده است؛ اما روند صعودی نمودار «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» می تواند زنگ خطری برای مسئولین باشد، چون بنا بر گفته احمد توکلی نماینده سابق مجلس و و رئیس دیده بان شفافیت و عدالت، فساد به عنوان عاملی جدی در راستای سقوط نظام عمل می کند و اگر با فساد مبارزه نشود قطعاً نظام جمهوری اسلامی را ساقط خواهد کرد.

 

آخرین ویرایش: 1397/05/10
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.