شرط به کارگیری مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح

 

محمد رضا بادامچی در خصوص دستور کار امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: امروز در کمیسیون اجتماعی موضوع ایراد شورای نگهبان به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کشوری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایراد شورای نگهبان این بود که از آنجایی که مشخص نیست مصوبه اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نیست، ابهام دارد.

وی ادامه داد: بعد از ایراد شورای نگهبان، ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به این صورت اصلاح شد که در تبصره ۱ آمد؛ به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بند های (الف) (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قواً صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

بادامچی خاطرنشان کرد: طبق این اصلاحیه به کارگیری بانشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

نایب رئیس کیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین طبق این اصلاح در بردارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهداء از شمول این قانون مستثنی هستند

آخرین ویرایش: 1397/06/30
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.