‍ پ جشن و بیانیه باشگاه فقیر بوشهر بعدازگرفتن حقش ازاستقلال

 

به دنبال صدور حکم کمیته تعیین وضعیت و پرداخت حق آموزش مهدی قائدی از سوی باشگاه استقلال تهران به باشگاه توحید بوشهر،باشگاه بوشهری بیانیه ای صادر کرد.متن این بیانیه بدین شرح است:

در فوتبال ایران، عادت داریم نیمه خالی لیوان و کاستی ها را پررنگ ببینیم.انتقاد لازم است اما نمی توان چشم را بر نیمه پر لیوان هم بست. روزی که قرار شد این باشگاه در خصوص مطالبه حق آموزش مهدی قائدی، به کمیته تعیین وضعیت دادخواست بدهد خیلی ها گفتند آب در هاون کوبیدن است، خودتان را خسته نکنید.مگر می شود از غول های فوتبال ایران پول گرفت؟ ما اما مصمم تر شدیم. وکیل گرفتیم و دادخواست دادیم و پیگیری کردیم. اولین پرونده حق آموزش در فوتبال ایران بر مبنای متد و فرمول جدید فیفا بود .مبلغ شاید در قبال مبالغ رایج در فوتبال ایران دندان گیر نبود اما برای باشگاه سازنده ما تاثیرگذار بود.هم ازحیث مادی و هم ایجاد انگیزه تا بدانیم دیگر قرار نیست سرمایه هایمان را پرورش بدهیم و بی هیچ ثمردهی به تاراج بروند.

سالهای سال جای کمیته تعیین وضعیت در فوتبال ما خالی بود. وثوق احمدی و همکاران جوان اما کاربلد و بادانش شان بدون توجه به نام دو باشگاه رای دادند و برای اولین بار در فوتبال ایران نه فقط پای اجرای این رای که همه آرای قطعی خودشان ایستادند تا حق به حق دار برسد. از همه آنها قدردانی و تشکر می کنیم و خوشحالیم که اعتماد ما به آن کمیته نتیجه داد. برای فوتبال مان فرداهای بهتر را آرزو داریم.

 

آخرین ویرایش: 1397/06/30
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.