اینفوگرافیک: آیا ایران «پیر» می شود؟

 

جمعیت ایران در حال پیر شدن است.تعداد زاد و ولد نسبت به سال 80 هم اکنون بیشتر است اما این افزایش نه چندان قابل توجه هیچ تاثیری در پیر شدن جمعیت ایران ندارد. اما کشور ما چگونه و چرا در حال پیر شدن است؟

اینفوگرافیک: آیا ایران «پیر» می شود؟

 

آخرین ویرایش: 1397/09/13
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.