دریافت وام از بانک‌های سوئیس با نرخ سود منفی

 

بانک‌های سوئیس شروع به اعطای وام با نرخ سود منفی کردند. به نقل از بلومبرگ، بانک‌های سوئیس شروع به صدور وام با نرخ منفی کردند، این به لطف سیاست فوق العاده انعطاف پذیر بانک مرکزی این کشور محقق شد. نرخ بهره بانک ملی سوئیس در حال حاضر در سطح منفی قرار دارد و معادل منفی ۰.۷۵ درصد در سال است. در این شرایط، وقتی بانک مرکزی سپرده ها را از موسسات اعتباری کشور دریافت می کند، آنها مجبور به پرداخت پول برای نگهداری بودجه اضافی هستند. بانک ها به منظور اجتناب از هزینه های اضافی، سعی می کنند وجوه موجود را به صورت وام پخش کنند. در عین حال، در برخی موارد، بانک ها به برخی از مشتریان خود وام با نرخ منفی می دهند. بدین ترتیب، وام گیرندگان علاوه بر اینکه با گرفتن وام سود می برند در آخر نیز مبلغی کمتر از مبلغ دریافتی وام به بانک ها پرداخت می کنند.


 

آخرین ویرایش: 1398/05/05
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.