نیمی از شعب بانک ها در کشور باید برچیده شوند

 

علی صالح آبادی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با تصریح بر اینکه تعداد شعب بانک ها به ویژه بانک های دولتی و شبه دولتی در ایران به شدت زیاد است، گفت: تعداد شعب بانکی وابسته به قدمت بانک تغییر می کند و عمده این شعب در دوره هایی ایجاد شدند که بانکداری الکترونیک به شکل امروزی توسعه پیدا نکرده بود. وی افزود: در حال حاضر بیش از 20 هزار و 500 شعبه بانکی داریم و ارزیابی ها حاکی از این است که از این تعداد، ده هزار شعبه بانکی در ایران اضافه است.

 

آخرین ویرایش: 1398/06/28
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.