حقوق و مزایای چند صد میلیونی در جیب مسئولین بانک رفاه کارگران

 

اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل این بانک که در مجموع سه نفر می‌باشند توانسته اند یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و صد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کنند. یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل ۳۸۶ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده اند.

بانک رفاه کارگران

به گزارش نبض بورس، بانک رفاه کارگران از جمله بانک های قدیمی ایران محسوب می شود که در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و ماده 38 قانون سازمان بیمه های اجتماعی در تاریخ 27 مرداد ماه 1339 تحت شماره 7453 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شد. در حال حاضر این بانک جز واحدهای تجاری فرعی سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود و این سازمان مالک اصلی بانک به شمار می رود. حدود 16 درصد از سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی می باشد.

بررسی صورت های مالی بانک رفاه کارگران در سال 1397 نشان می دهد که میزان زیان انباشته این بانک در پایان سال گذشته با رشدی 55 درصدی در مقایسه با سال 1396 به یک هزار و 81 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در حالی زیان انباشته این بانک در حال افزایش می باشد و از حد یک هزار میلیارد تومان عبور کرده است که مسئولین رده بالای این بانک از حقوق و مزایا و حق حضور خود نگذشته اند و صورت های مالی نشان می دهد که این مسئولین هر کدام حقوق و مزایای چند صد میلیونی دریافت کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که در مجموع در سال گذشته بانک رفاه بیش از 4 میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و مزایا و حق حضور پرداخت کرده است.

تصویر زیر نشان می دهد که اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل این بانک که در مجموع سه نفر می باشند توانسته اند یک میلیارد و 159 میلیون و صد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کنند. یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل 386 میلیون و 367 هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده اند.

همچنین دو نفر از اعضای هیات مدیره غیرموظف تنها حق حضوری به میزان 17 میلیون و 800 هزار تومان دریافت کرده اند که به طور میانگین می توان گفت سهم هر نفر 8 میلیون و 900 هزار تومان می شود.

تصویر زیر نشان می دهد که معاونین مدیرعامل (به جز اعضای هیات مدیره) که تعداد آن ها 3 نفر می باشد روی هم رفته 714 میلیون و 600 هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند که سهم هر کدام به صورت میانگین 238 میلیون و 200 هزار تومان می باشد.

اعضای کمیته های مرتبط با هیات مدیره نیز از این سفره حقوق و مزایا بی نصیب نمانده اند. این اعضا که تعداد آن ها 15 نفر گزارش شده است در مجموع دو میلیارد و 343 میلیون و 600 هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند که سهم هر نفر به صورت میانگین 156 میلیون و 240 هزار تومان حقوق و مزایا می باشد.

 

 

آخرین ویرایش: 1398/08/17
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.