روش وحشتناک سعودی ها برای تنبيه مدرسه+تصاوير

روش وحشتناک سعودی ها برای تنبيه مدرسه+تصاوير

 

يک نگهبان مدرسه در عربستان سعودی با شمشير و نشان دادن مار به خانم ها سعی می کند به کلاس درس برگردند.
 
روش وحشتناک سعودی ها برای تنبيه مدرسه+تصاوير
 
روش وحشتناک سعودی ها برای تنبيه مدرسه+تصاوير
 

روش وحشتناک سعودی ها برای تنبيه مدرسه+تصاوير

آخرین ویرایش: 1396/01/14
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.