‍ عملیات ویژه برای نجات یک روباه در تهران!

 

ساعت 10:30 صبح امروز روباه بازیگوشی که به عمق 10 متری چاه بدون درپوش در خیابان شریعتی افتاده بود از عمق چاه بیرون آورده و در طبیعت رها شد. این حیوان با ورود به داخل شهر تهران به علت نداشتن درپوش و حفاظ مناسب ناگهان به عمق 10 متری چاه پیاده رو خیابان سقوط کرده بود.

 

آخرین ویرایش: 1397/02/06
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.