سگ های انتحاری ضد تانک در جنگ جهانی + عکس

 

به این سگ های گرسنۀ حامل بمب می آموختند که برای پیدا کردن غذا باید به زیر تانک بروند.

سگ های انتحاری ضد تانک در جنگ جهانی + عکس

بهداشت نیوز

 

آخرین ویرایش: 1397/02/15
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.