رتبه اول دانشگاه امیرکبیر در ثبت اختراعات بین المللی

 

دیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه رتبه نخست را در زمینه ثبت اختراعات خارجی در کشور کسب کرده است.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مالک نادری مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی دو سال گذشته در حوزه ثبت اختراعات خارجی در میان دانشگاه های کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: این رتبه بندی از سوی کانون پتنت ایران وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: بیش از 31.5 درصد اختراعات خارجی ثبت شده در کانون پتنت ایران مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.

نادری اظهار داشت: همچنین دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان دانشگاه های کشور رتبه نخست برای دانشگاه نوآور را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: براساس این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست و دیگر دانشگاه های در سطح B قرار گرفته اند.

مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: کسب رتبه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ثبت پتنت خارجی و نوآوری به دلیل برنامه ریزی ها و تلاش های صورت گرفته در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه است.

نادری گفت: برنامه داریم در این دانشگاه از مقاله به سمت ثبت پتنت و اختراعات خارجی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شاخص اندازه گیری دانش، مقاله و شاخص اندازه گیری فناوری پتنت است.

آخرین ویرایش: 1397/02/15
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.