دیه سقط جنین چقدر است؟

 

دیه سقط جنین در قانون تعریف شده است و مراجع تقلید نیز در مورد آن فتوا داده اند. دیه سقط جنین در تصادف با توجه به سن جنین تعیین می‌شود.
به گزارش تابناک، جرم سقط جنین یکی از جرائم مخصوص زنان است که امروزه گریبانگیر تمامی کشور‌های دنیا به خصوص کشور‌های پرجمعیت شده است. علاوه بر دیه یکسری مجازات‌های تعزیری نیز برای سقط جنین پیش بینی شده است.
دیه جنینى که روح در آن دمیده شده در پسر، دیه کامل و در دختر نصف آن است.
همه مراجع: دیه براى نطفه ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار؛ براى علقه (خون بسته شده) ۴۰ مثقال و براى مضغه (پاره گوشت) ۶۰ مثقال است. اگر استخوان داشته و بدون گوشت باشد، ۸۰ مثقال و اگر گوشت آن را پوشانده و خلقت کامل شده باشد، ۱۰۰ مثقال است. اگر روح در آن دمیده شده؛ چنانچه پسر باشد، ۱۰۰۰ مثقال اگر دختر باشد، ۵۰۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار دیه دارد. گفتنى است روح در حدود چهار ماهگى، در جنین دمیده مى شود.

دیه سقط جنین به چه کسی می‌رسد؟
سقط کردن جنین موجب ثبوت دیه بر مباشر (کسی که به صورت مستقیم عامل اصلی) سقط است؛ مادر باشد یا غیر مادر. وارث جنین مستحق دیه خواهد بود؛ لیکن اگر مادر مباشر سقط باشد، در فرض عمدی بودن از دیه ارث نمى‌برد.

دیه سقط جنین چه زمانی پرداخت نمی‌شود؟
هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود و هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

دیه سقط جنین در اثر تخلفات رانندگی
در مواردی، چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می‌شود.

در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده‌ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می‌یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

دیه سقط جنین در اثر خوردن ادویه
اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

دیه سقط جنین در اثر اذیت زن حامله
هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

دیه سقط جنین در هفته سوم بارداری
مطابق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل دارد.

دیه سقط جنین به صورت مضغه
مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل می‌باشد.

دیه سقط جنین به صورت استخوان
اگر جنین به صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل می‌باشد

آخرین ویرایش: 1397/02/20
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.