هیچکس از اثرات منفی دود سیگار در امان نیست

 

دیجیاتو نوشت: دانشمندان همیشه درباره‌ی سیگار هشدار‌های زیادی می‌دهند. در ابتدا آنها متوجه شدند که کشیدن سیگار اثرات جدی و غیرقابل برگشتی بر بدن انسان می‌گذارند. پس از آن، محققان بحث مفصلی درباره‌ی اثرات منفی دود سیگاری‌ها روی افراد غیرسیگاری به راه انداختند و در آخر متوجه شدند که این دود بر اشخاصی که آن را از دور نیز استشمام می‌کنند، تاثیر منفی می‌گذارد. اکنون پژوهشگران، سعی دارند اثبات کنند که ترکیبات شیمیایی و ذرات کثیف موجود در دود سیگار می‌تواند با چسبیدن به لباس افراد، راه خود از فضای باز به داخل ساختمانی که سیگار کشیدن در آن ممنوع است نیز برسانند.

محققان معتقدند که این ترکیبات قادرند راه خود را از طریق سیستم‌های تهویه‌ی هوا به داخل ساختمان‌های بزرگ پیدا کنند. بدین ترتیب حتی ممکن است در محل به خصوصی که اجازه‌ی سیگار کشیدن در آن وجود ندارد، ترکیبات شیمیایی دود سیگار استنشاق شود.

این مسئله بدین معنی است که حتی اگر در یک ساختمان سیگار کشیدن ممنوع باشد، ممکن است اثرات منفی دود سیگار در ساکنین همین محل تاثیر نامطلوبی بگذارد. احتمال دارد این مسئله منجر به وضع قوانین و مقررات کلی در رابطه با سیگار کشیدن بشود.

یکی از محققان این پروژه در این باره می‌گوید:
«این روزها در بسیاری از فضاهای عمومی، سیگار کشیدن ممنوع شده و حتی در برخی ساختمان‌ها و دانشگاه‌ها هم نمی‌توان سیگار کشید. این ممنوعیت ها تنها می‌تواند اثرات استشمام دود سیگار را محدود کند اما تحقیقات جدید ما نشان می‌دهد که هیچ کس از اثرات منفی دود سیگاری‌ها در امان نیست.»

تحقیقات صورت گرفته بدین شکل بود که ابتدا از هوای یک کلاس که سیگار کشیدن در آن ممنوع بود، نمونه‌ای تهیه شد. سالها در این کلاس سیگاری کشیده نشده بود و گمان می‌رفت که ترکیبی شیمیایی از سیگار در آن وجود نداشته باشد اما پژوهشگران متوجه شدند که در یک سوم هوای این اتاق، ذرات و ترکیبات شیمیایی مخرب سیگار وجود دارد که تا به حال کسی متوحه حضور آنها نشده است.

آخرین ویرایش: 1397/02/24
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.