بازدید از تخت جمشید توسط فضانورد روس

 

  • بازدید از تخت جمشید آرزوی فضانورد روس میخائیلویچ گرچکو بود که به عنوان نابغه فضانوردی شوروی و تاریخ زنده فضانوردی یاد و علاقه وی بفرهنگ و تاریخ ایران این مرد را دوبار به ایران کشاند!

آخرین ویرایش: 1397/02/27
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.