خبر آزادی خرمشهر را چه کسی اعلام کرد

 
دیدگاه خود را بیان کنید.