عکس همسر بن سلمان برای اولین بار منتشر شد

 

برای نخستین بار عکس همسر بن سلمان بنام "ساره" منتشر شد،که بدون موافقت "بن سلمان" ممکن نبود انتشار عکس همسرش در ادامه اصلاح وی است!

عکس همسر بن سلمان برای اولین بار منتشر شد

فردا

 

آخرین ویرایش: 1397/03/04
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.