داستان مدیریتی :فیل های سفید زندگیتان را رها کنید

 

فیل های سفید زندگیتان را رها کنید...
معروف است كه پادشاه يک كشور به پادشاه كشورى ديگر يک فيل سفيد هديه مى‌دهد. كسى كه هديه را مى‌پذيرفت، هزينه‌هاى زيادى را صرف نگهدارى و خوراک اين فيل سفيد مى‌كرد. نسلهاى مختلف هم بدون آنكه بدانند اين فيل سفيد به چه درد مى‌خورد، هزينه‌هاى زيادى را براى آن متحمل مى‌شدند و دلشان هم نمى‌آمد كه آن را كنار بگذارند يا رها كنند، زيرا مى‌گفتند:
حيف است! تاكنون هزينه زيادى براى آن شده است و نمى‌توان آن را رها كرد.
.
.
فيل سفيد در مديريت، استعاره از موضوعى‌ست كه هزينه زيادى براى آن شده و هيچ خاصيت مفيدى هم ندارد! و از آن جهت كنار گذاشته نمى‌شود كه صرفاً براى آن هزينه شده است.
.
.
همه ما در زندگى، فيل‌هاى سفيد زيادى داريم كه بدون آنكه خاصيتى داشته باشند، براى آنها هزينه مى‌كنيم! جرأت کنید و فيل‌هاى سفيد زندگى‌تان را رها كنيد.

instagram

آخرین ویرایش: 1397/03/06
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.