نماینده اصفهان: نیمی از شهرداری‌ها رو به ورشکستگی اند

 

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها گفت: به دلیل بعضی سیاست های اشتباه، بیش از نیمی از شهرداری ها در کشور رو به ورشکستگی هستند.

به گزارش ایرنا، محمد صالحی دارانی روز پنجشنبه در ششمین اجلاس شورای عالی استان ها در مجلس قدیم افزود: شوراها براساس دستور امام خمینی(ره) شوراهای اسلامی روی کار آمدند و امانت به اهل آن سپرده شد؛ آنها سرمایه ملی هستند و طبق تجربه نباید این گنجینه دچار آسیب و تهاجم شود.

وی ادامه داد: پس از چند سال کار و تلاش شاهدیم که از اختیار شوراها توسط دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه کاسته می شود.

این عضو شورای عالی استانها افزود: فشار دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه های شورا، کاستن بودجه آن توسط مجلس، قوانین غیرکارشناسی نمایندگان مجلس مانند قانون بیمه کارگر و بدهی سنگین هزاران میلیارد تومانی دولت به شهرداری ها، شاهدی بر این واقعیتهاست.

صالحی دارانی گفت: همین مسائل، عامل افزون بر نیمی از ورشکستگی شهرداری هاست.

 

آخرین ویرایش: 1397/04/01
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.