نقاشی های قدیمی در مذمّت جنگ و شایعه

 

نقاشی ها در هر سبکی که کشیده شده باشند، می توانند اطلاعات جالب توجهی را درباره ی زمان خلق اثر به یادگار بگذارند. در این گزارش دو نقاشی قدیمی را خواهید دید که هر یک از آنها دیدگاه نقاش و دغدغه های او را منعکس می کنند.‌

شایعه پراکنی

نقاشی های قدیمی در مذمّت جنگ و شایعه

تابلوی هوشمندانه اثر «نورمن راکوِل» که در سال 1948 میلادی آن را کشیده است. یک زن در حال صحبت کردن با زنی دیگر درباره ی یک موضوع است.

حرفهای او زنجیره وار ادامه پیدا می کند و پس از انتقال از ده ها تن، دوباره به خودش بازمی گردد و مردی به خاطر همان حرف بر سرش داد می کشد و با او دعوا می کند.

همه هزینه ها برای جنگ 

نقاشی های قدیمی در مذمّت جنگ و شایعه

اما نقاشی قدیمی دیگر در سال 1953 میلادی توسط فردی به نام «یولی ابراموویچ گانت» کشیده شده است. او در این تابلو به مذمّت جنگ پرداخته است.

دنیا را به شکل یک رستوران ترسیم کرده که همه ی خدمات آن كه بشقاب هایی از سکه و اسکناس می باشند فقط برای یک نفر است و آن یک نفر «جنگ» است، اما میزهای خالی عبارت هستند از سلامتی، آموزش، کتابخانه ها و هنر.

نقاش زمانی این تصویر را کشیده بود که چندسالی از پایان جنگ جهانی دوم گذشته و ممکن است تحت تأثیر فضای حاکم در آن برهه از تاریخ بوده باشد.

 

آخرین ویرایش: 1397/05/19
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.