ژست اراذل و اوباش تهران در عکس یادگاری+عکس

 

در میان تصاویر قدیمی دوره ناصرالدین شاه قاجار،عکس زیر وجود دارد که در توضیح آن فرد مرکز عکس بنام"عباس پشمالو" از سردمداران لاتها و اوباش تهران بوده است.

ژست اراذل و اوباش تهران در عکس یادگاری!

 

آخرین ویرایش: 1397/05/20
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.