بیمه های اموال و نقش آن در اقتصاد كشور

 

بیمه های اموال برای جلوگیری از وقوع حادثه و كاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرند.

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گذار است. یعنی بیمه نمی تواند موجب انتفاع (سود) بیمه گذار باشد بلكه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد كه بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در ان موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازد مگر اینكه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده كننده از بیمه نامه شخص دیگری كه دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده ،پرداخت می شود.

بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد كشور ایفا می نمایند که مهمترین تاثیر آنها عبارت است از:  

1_ کمک به احیا وضعیت مالی بیمه گذار ر و جلو گیری از نابسامانی اجتماعی
2_ حفظ موقعیت موسسات و نهاد های فعال در بازار و جلو گیری از نابسامانی اقتصادی
3- امکان انجام برنامه ریزی مالی
4- افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

 

آخرین ویرایش: 1397/05/21
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.