‍ کودک باید چه چیزهایی را یاد بگیرد؟ محدودیت‌های مالی و انتخاب کردن

 

هر کودک (و البته همه‌ی ما) باید یادبگیرد که مقدار پول محدود است، ولی خواسته‌ها و نیازها پایانی ندارند. او باید بیاموزد که به‌دلیل محدود بودن میزان پولی که داریم، باید در مورد چگونگی اختصاص دادن پول خود به خواسته‌ها و نیازهایمان انتخاب‌هایی داشته باشیم؛ به‌صورتی‌که به بیشترین رضایت ممکن برسیم.

به فرزندتان کمک کنید که موارد زیر را یاد بگیرد:

در چهارچوب محدودیت‌های مالی خود زندگی کند.وقتی پول کمی در اختیار دارد، تغییراتی ایجاد کند.پیامدهای تصمیم‌های خود را بپذیرد.یادگیری این موارد باعث می‌شود که فرزندتان زندگی موفق را بیاموزد. 

منبع: chetor.com

 

آخرین ویرایش: 1397/05/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.