آشنایی با مفاهیم اقتصادی؛ آشنایی با مفهوم بیمه‌گذار

 

بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه‌گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

 

آخرین ویرایش: 1397/05/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.