‍ مهارت عجیب زنان سرشیر فروش در اهواز

 

زنان قیماقی (سرشیر فروش) که قبل از طلوع آفتاب، پیاده به همه محله‌های شهر سر میزدند و با بانگ قیماقی، قیماقی شهر را بیدار می کردند. اهواز ۱۳۲۵؛ نزدیک پل سفید

مهارت عجیب زنان سرشیر فروش در اهواز

 

آخرین ویرایش: 1397/06/07
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.