موسیو نوز بلژیکی با عبا و عمامه و قلیان+عکس

 

انتشار تصویر وی که در آنزمان مدیر کل گمرکات ایران بود یکی از مهمترین عوامل شروع نهضت مردم تهران قبل از نهضت مشروطه قلمداد می شود.

موسیو نوز بلژیکی با عبا و عمامه و قلیان+عکس

 

آخرین ویرایش: 1397/06/08
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.