فرمان دولت ایتالیا برای اخراج آسان‌تر مهاجران خلاف‌کار

 

متئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا

دولت ایتالیا فرمانی امنیتی صادر کرد که به موجب آن اخراج مهاجران و گرفتن تابعیت ایتالیایی از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، آسان‌تر خواهد شد. البته در این فرمان کماکان تبصره‌ای برای حمایت انسان‌دوستانه در زمینه فوریت‌های پزشکی و سوانح طبیعی گنجانده شده. متئو سلوینی، وزیر کشور راستگرای ایتالیا این فرمان را قدمی رو به جلو برای امنیت ایتالیا و مبارزه با تبهکاران دانست.

 

آخرین ویرایش: 1397/07/03
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.