‍ امکان ادامه تحصیل در رشته دوم در همه دانشگاه‌ها

 

دانشجویان برتر دانشگاه‌ها می‌توانند در دو رشته تحصیل کنند، استفاده از این امکان مقرراتی دارد که دانشجویان متقاضی باید به آن توجه کنند.

به گزارش آنا، دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد پیوسته كه حداقل دو نیمسال و حداكثر چهار نیم سالِ تحصیلی خود را با دست‌کم میانگینِ ۱۷ گذرانده و دارای یكی از ویژگی‌های زیر باشند، مجازند افزون بر رشته‌ تحصیلی خود، همزمان، در یكی از رشته‌های كارشناسی دانشگاه‌های كشور به تحصیل ادامه دهند.

پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسی و كارشناس ارشد پیوسته كه نمره‌ كل آزمون آن‌ها به تأیید سازمان سنجش آموزش كشور، ۲,۵ انحراف معیار از میانگین نمره‌های شرکت‌کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد.

برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی و تحصیل در دو رشته

دارندگان نشان طلای كشوری از المپیادهای علمی دان شآموزی به تأیید وزارت آموزش و پرورش و برگزیدگان رتبه‌ نخست جشنوراه‌های خوارزمی و رازی در مرحله‌ كشوری به تأیید دبیرخانه‌ هر یك از جشنواره‌ها می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

همچنین دانشجویانی که در سطح جهانی غیر طلا و نقره مدال آورده اند نیز بتوانند در دو رشته تحصیل همزمان داشته باشند.

دانشجویانی كه بنا به دستورالعمل مصوب دانشگاه، دارای استعداد درخشان‌اند. بر اساس مصوبه‌ ۱۷ تیر ۱۳۸۷ شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، دانشجوی متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف)رشته‌ دوم باید حتماً در دانشگاه مدنظر وجود داشته باشد.

ب) گروه اول، گروه دوم و شورای آموزش دانشكده موافقت خود را از طریق صورت‌جلسه‌ مربوط اعلام کند.

پ) دانشجو باید شرایط ممتازی در رشته اول را تا پایان سال تحصیلی حفظ نماید. در غیر این صورت، از تحصیل او در رشته‌ دوم جلوگیری خواهد شد و در شورای استعدادهای درخشان دانشگاه تصمیم نهایی درباره‌ تحصیل در رشته دوم اتخاذ خواهد شد.

اولویت رشته دوم با علوم انسانی

اولویت انتخاب رشته‌ دوم با رشته‌های گروه‌های علوم انسانی، هنر و علوم پایه و رشته‌های مكمل رشته‌ نخست و موجود در دانشگاه محل تحصیل دانشجو است، و دانشجو موظف است تأیید گروه آموزشی رشته‌ دوم را برای آغاز تحصیل همزمان در دو رشته كسب كند.

دانشجو پس از ورود به رشته‌ دوم مجاز است در هر نیم سال حداكثر تا سقف ۳۰ واحد از مجموع درس‌های دو رشته را به نحوی اخذ كند كه در مدت مجاز تحصیل در رشته‌ نخست، هر دو رشته به پایان رساند.

پس از ورود دانشجو به رشته‌ دوم، استاد راهنمای رشته‌ نخست با هماهنگی مدیر گروه آموزشی رشته‌ دوم وظیفه‌ راهنمایی دانشجو را بر عهده خواهد داشت.

با تأیید گروه‌های آموزشی رشته‌ نخست و دوم، دانشجو می‌تواند درس‌هایی را كه به لحاظ محتوایی تطابق موضوعی داشته باشند، صرفاً در یكی از دو رشته بگذراند.

دانشجو مجاز است در طول تحصیل خود، فقط یک‌بار از تسهیلات تحصیل همزمان در دو رشته‌ تحصیلی بهره‌مند شود.

دانشجو می‌تواند طی دوران تحصیلِ همزمان در دو رشته، با نظر استاد راهنما از تحصیل در یكی از دو رشته انصراف دهد و تحصیل خود را در رشته‌ دیگر به پایان رساند.

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره‌ آموزشی در هر یك از رشته‌ها، طبق مقررات وزارت، دانشجو به دریافت دانشنامه‌ آن رشته نائل می‌شود.

تا زمانی كه دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرسانده باشد، شاغل به تحصیل شناخته می‌شود.

دانشجو پس از پایان تحصیلات در هر یك از دو رشته، مجاز است در آزمون ورودی مقطع بالاتر شركت كند. دانشجویان حداکثر دو ترم بعد از قبول شدن در مقطع بالاتر این امکان را دارند که اگر رشته دوم خود را به اتمام نرسانده‌اند آن را به اتمام برسانند.

امکان ادامه تحصیل در رشته دوم در همه دانشگاه‌ها

تحصیل همزمان برای تمام زیر نظام‌ها مجاز شد. دانشجویان به شرطی می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند که شرایط اولیه را داشته باشند؛ بنابراین دانشجویان در صورت داشتن شرایط اولیه در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد اسلامی و پیام‌نور نیز تحصیل همزمان داشته باشند.

معاون آموزشی وزارت وظیفه‌ نظارت بر اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و در موارد بروز اختلاف در تفسیر مفاد، نظر این معاونت مورد استناد خواهد بود.

 

آخرین ویرایش: 1397/07/03
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.