چهار اصل کلی در زمان بیمه‌کردن بدنه و مسئولیت هواپیما

 

اين‌ نوع‌ بيمه‌، پوششهاي‌ مورد نياز بيمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپيما مانند مالكيت‌، اداره‌، تعمير ونگهداري‌ و يا فروش‌ ارائه‌ مي‌دهد. در اين‌ بخش‌ به‌ طور مختصر اشاره‌اي‌ به‌ بيمه‌ بدنه‌ و مسئوليت‌ نيز خواهد شد.


بيمه‌ هواپيما نيز مانند بيمه‌ اتومبيل‌ در صورت‌ بروز حادثه‌، هم‌ خسارات‌ مالي‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ و هم‌ خسارات‌ مالي‌ وجاني‌ وارد به‌ افراد ثالث‌ را شامل‌ مي‌شود.


هواپيما و خطرات‌ پرواز داراي‌ مسائل‌ و مشكلات‌ خاص‌ خويش‌ است‌.


حوادث‌ فاجعه‌آميز هواپيما معمولا با جرح‌ و فوت‌ انسانها و خسارات‌ مالي‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ همراه‌ است‌.مشكلات‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ باتوجه‌ به‌ پيدايش‌ هواپيماهاي‌ جديد با ظرفيتهاي‌ بيشتر براي‌ حمل‌ مسافر، بار و سوخت‌ وپيچيدگي‌ تكنولوژي‌ ساخت‌، روبه‌ افزايش‌ است‌.


درزمان‌ بيمه‌كردن‌ بدنه‌ و مسئوليت‌ هواپيما چهاراصل‌ كلي‌ درنظر گرفته‌ مي‌شود:


نوع‌ هواپيمايي‌ كه‌ بيمه‌ مي‌شود.
خصوصيات‌، دانش‌ فني‌ و ساعت‌ پرواز خلبان‌
موقعيت‌ جغرافيايي‌ كه‌ هواپيما در آن‌ مناطق‌ تردد مي‌كند.
اهدافي‌ كه‌ هواپيما براي‌ انجام‌ آن‌ به‌ كار مي‌رود.


هواپيما معمولا براي‌ اهداف‌ زير به‌ كار مي‌رود:


پرواز در خطوط هواپيمايي‌ مجاز و به‌ منظور فعاليت‌ تجاري‌.
به‌ عنوان‌ هواپيماهاي‌ شخصي‌ و براي‌ مصارف‌ كاري‌ و تفريحي‌.
كاربرد در مصارف‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ و عكسبرداري‌.
كاربرد براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌.
كاربرد براي‌ مصارف‌ صنعتي‌.

منبع: بیمه مرکزی

 

آخرین ویرایش: 1397/09/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.