۲۹۰ نفر از نخبگان ایرانی دانشگاه های برتر جهان جذب دانشگاهها شدند.

 

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: ۲۹۰ نخبه ایرانی از دانشگاه های برتر جهان به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه های داخل کشور جذب شده اند.

به گزارش مهر، سعید سهراب پور گفت: ۱۶۰ نفر از نخبگان ایرانی که در دانشگاه های برتر جهان مانند استنفورد، دانشگاه MIT و دیگر دانشگاه های برتر جهان تحصیل می کردند از طریق بنیاد ملی نخبگان جذب شده و در دانشگاه های داخل کشور مشغول تدریس شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۳۰ نفر ازنخبگان ایرانی نیز از طریق غیر از بنیاد ملی نخبگان از دانشگاه‌های برتر جهان در دانشگاه های داخل جذب شده‌اند.

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: این افراد دانشجویان نخبه ای بودند که اکثرا دوره لیسانس را در ایران و دوره های کارشناسی ارشد، دکتری، پسا دکتری را در خارج از کشور و در دانشگاه های برتر جهان گذارنده بودند که اکنون بازگشته و در دانشگاه های داخل کشور مشغول فعالیت شده اند.

به گزارش مهر، هیئت مرکزی جذب با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جذب متمرکز اعضای هیئت علمی تشکیل شد. برای اینکه، طی این فرایندهای طولانی برای جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها مانعی ایجاد نکند و برای جذب سریع نخبگان در همان سال یعنی ۸۹ پیشنهاد جذب نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

براساس این پیشنهاد، هیئت جذب نخبگان در بنیاد ملی نخبگان ذیل هیئت عالی جذب تشکیل می شد، که با قبول این پیشنهاد، این هیئت را در بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد و از آن زمان وظیفه آن کاهش فرایند جذب نخبگان در دانشگاه ها است.

 

آخرین ویرایش: 1397/09/30
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.