تصویب آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی تربیت مدرس

 

در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، آیین نامه دوره دکتری تخصصی این دانشگاه به شیوه پژوهشی ویژه دانشجویان بین المللی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در سخنانی اظهار داشت: باتوجه به اینکه پذیرش دانشجویان بین المللی به مفهوم ورود در بازار رقابت کیفی و علمی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر جهانی است و موجب استحکام و اثربخشی بیشتر ارتباطات علمی و بین المللی می شود و دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی- پژوهشی منجر به طولانی شدن مدت تحصیل می شود؛ به منظور ترغیب داوطلبان بین المللی برای ادامه تحصیل در دانشگاه، گسترش روابط علمی، فرهنگی و دانشگاهی با دیگر کشورها و شناساندن قابلیت ها و توانایی های علمی دانشگاه، آیین نامه دوره دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس به شیوه پژوهشی ویژه دانشجویان بین المللی در 10 ماده و 8 تبصره تدوین شده است.

در ادامه دکتر هاشمی مدیر دفتر همکاری های ِآموزشی و آزمون در سخنانی ارتقای مرجعیت و تراز بین المللی دانشگاه در راستای طرح تحول راهبردی، گسترش روابط علمی و فرهنگی با دیگر کشورها ، فراهم نمودن بستر مناسب برای شناساندن بیشتر و بهتر دانشگاه ،تربیت متخصصان برای کمک به خودکفایی علمی سایر کشورها و گسترش زمینه ها و توانمندی انجام پژوهش های هدفمند و نوآورانه در زمینه خاص را از اهداف این آیین نامه عنوان کرد.

وی گفت: سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو، تصمیم گیری درباره اعطای بورس به داوطلبان و رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان این دوره از طریق کمیته سیاستگذاری و اعطای بورس دانشجویان بین المللی براساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی دانشگاه مصوب شورای دانشگاه انجام می شود.
وی در ادامه در خصوص نحوه اخذ تقاضا، شرایط و زمانبندی پذیرش، طول مدت و نحوه ارائه برنامه آموزشی و پژوهشی دوره و نحوه ارزیابی، نظارت و دانش آموختگی دانشجویان بین المللی مطالبی را عنوان کرد.

وی افزود: پذیرفته شدگانی که هیچ گونه آشنایی با زبان فارسی نداشته باشند برای رفع نیازهای شخصی و روزمره ملزم به گذراندن دوره آمادگی زبان فارسی در سطح مورد نظر گروه آموزشی در مراکز مورد تایید دانشگاه می باشند. هزینه این دوره ها براساس تعرفه مربوط باید توسط داوطلب یا موسسه بورس دهنده وی به طور جداگانه پرداخت شود.

دکتر محمدتقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس نیز اظهار داشت: دانشگاه باید چابک باشد و اثرگذاری خود را روی بازار تقاضای آموزش عالی بین المللی توسعه بدهد. ما روش های قبلی که مستلزم آموزش تخصصی زبان فارسی هست را متوقف نمی کنیم ولی افرادی که در این دوره شرکت می کنند زبان فارسی را در حد زندگی در ایران باید یاد بگیرند و دوره عمدتا به زبان انگلسی برگزار می شود و این امر سبب توسعه دانشجویان خارجی می گردد.

رییس دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: زبان برای همه رشته ها غیر از رشته های زبان فارسی ،روسی،فرانسه و عربی باید زبان انگلیسی باشد؛در مورد چهار رشته اخیر ،زبان دوره همان زبان رشته می باشد، البته به عنوان شرط پذیرش دانشجو تسلط نسبی به زبان انگلیسی الزامی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، آیین نامه دوره دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس به شیوه پژوهشی ویژه دانشجویان بین المللی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

آخرین ویرایش: 1397/10/14
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.