دلیل انتخاب لهستان برای برگزاری کنفرانس ضدایرانی

 

دلیل انتخاب لهستان برای برگزاری کنفرانس ضد ایرانی از نگاه سخنگوی شورای نگهبان

 

آخرین ویرایش: 1397/10/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.