مشارکت در خاموش کردن آتش جنگل به جای زندان

 

رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار داشت: قاضی دادگاهی در گالیکش، راننده بی احتیاط از جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جنبه عمومی جرم هم به جای زندان به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم کرد.

این راننده باید به مدت 200 ساعت در خاموش کردن آتش جنگل های استان با منابع طبیعی همکاری کند.

اداره منابع طبیعی و واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش وظیفه نظارت بر اجرای این حکم را برعهده دارند.

ایسنا

 

آخرین ویرایش: 1397/10/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.