تصویر عجیب از ورود هواپیما به خانه‌ای در کرج!

 

تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رو در رو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوششان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.

صبح اÙرÙز ÛÚ© ÙرÙÙد ÙÙاپÛÙØ§Û Ø¨Ø§Ø±Û Ø¯Ø± Ø­ÙاÙÛ ÙرÙدگا٠Ùتح کرج ٠صÙا دشت دÚار ساÙح٠شد. 

آخرین ویرایش: 1397/10/24
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.