نحوه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی+عکس

 

با تمهیدات جدید بانک مرکزی از این پس می‌توانید با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوید.

نحوه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی+عکس

تابناک

 

آخرین ویرایش: 1397/10/30
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.