تصاویر پوتین روی دستمال توالت وزیر دفاع انگلیس

 

گاوین ویلیامسون از زمان روی کار آمدن به عنوان وزیر دفاع انگلیس موضعی بسیار سخت و تند در قبال رئیس جمهوری روسیه گرفته است.

تصاویر پوتین روی دستمال توالت وزیر دفاع انگلیس!

فردا

 

آخرین ویرایش: 1397/11/02
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.