استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

 

نوار کاست‌ها و ضبط صوت‌های قدیمی، به سرعت به خاطره‌ها پیوستند و کودکان امروزی، دیگر شناختی از آنها ندارند اما هنوز هم ممکن است در برخی از خانه‌ها، تعدادی کاست قدیمی پیدا شود. اگر دوست دارید نوستالوژی استفاده از نوار کاست‌ها را برای خود زنده کنید، با استفاده‌ی خلاقانه از آنها، کاست‌ها را تبدیل به وسایلی جدید کرده و خاطرات خود را زنده کنید. در ادامه برای شما پیشنهادهایی داریم. با ما همراه باشید.

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

استفاده‌ی خلاقانه از کاست‌های قدیمی

 

آخرین ویرایش: 1397/11/05
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.