شرایط و ضوابط فرزندخواندگی اعلام شد

 

سازمان بهزیستی، فرایند فرزند خواندگی را برای آن دسته از زوجین که تمایل به سرپرستی کودکان بهزیستی دارند را، اعلام کرد.

متقاضیان فرزند خواندگی، در ابتدا می‌بایست نسبت به تکمیل فرم اقدام کرده و سپس، درخواست آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از اینکه به تأیید سازمان بهزیستی رسید، مراحل بعدی آغاز می‌شود.

تکمیل برگ مصاحبه اولیه توسط بهزیستی شهرستان، برگ مشخصات فردی و تقاضانامه توسط متقاضیان، بررسی مدارک متقاضیان، بازدید منزل مددکاری اجتماعی، معرفی متقاضیان به سازمان پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت، مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی، معرفی متقاضیان به دادگاه صالح، معرفی متقاضیان به مشاور دینی و معرفی کودک به متقاضیان، فرایند واگذاری کودک به متقاضیان فرزند خواندگی را شامل می‌شود.

دعوت متقاضیان به کمیته فرزند پذیری، تأیید صلاحیت، بررسی نظر روان شناس و اداره تشخیص هویت، صدور رأی سرپرستی (قرار شش ماهه آزمایشی، امین موقت، قیم)، تحویل کودک به خانواده، معرفی خانواده به مرکز مشاوره جهت دوره‌های والدگری، معرفی مادر خوانده به اداره محل خدمت، نظارت بر وضعیت فرزندپذیری در دوره شش ماهه آزمایشی، تهیه و ارسال گزارش مددکاری به دادگاه، صدور حکم دائم فرزند خواندگی، پیگیری و نظارت تا سن ۱۸ سالگی طبق دستورالعمل (برای احکام فرزندخواندگی، امین موقت و قیم)

موارد امور فرزندخواندگی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲؛

تمامی اتباع ایرانی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح بر عهده گیرند.

شرایط افراد متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان

الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد.

ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ج- دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره ۱- چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد. در خواست کنندگان از شروط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره ۳- اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره ۴- درخواست کنندگان کمتر از ۵۰ سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که ۵۰ سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند.

تبصره ۵- در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

سایر شرایط متقاضیان سرپرستی

الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج- تمکن مالی

د- عدم حجر

ه- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب العلاج

ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مهر

آخرین ویرایش: 1398/01/02
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.