راه‌آهن «آق‌قلا» پس از انفجار

 

راه آهن "آق قلا" با ممانعت از عبور سیلاب، موجب انباشت سیلاب و ایجاد خسارت برای روستاهای اطراف شده بود. شامگاه یکشنبه، به منظور افزایش سرعت تخلیه آب با انفجار بخشی از راه آهن آق قلا شکافته شد.

 

راÙâØ¢Ù٠«آÙâÙÙا» پس از اÙÙجار

آخرین ویرایش: 1398/01/05
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.