آیا به سربازان متاهل کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟

 

درباره با تعلق گرفتن کسری خدمت به سربازان متاهل بیشتر بدانید.

 بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد دارند، سوالاتی در رابطه با نحوه دریافت پاسپورت و خروج از کشور مطرح می‌کنند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، این افراد ابتدا باید تکلیف اعزام خود را مشخص کنند تا پس از آن بتوانند برای کار‌های ضروری با سپردن وثیقه موقتا از کشور خارج شوند.

همچنین بسیاری از سربازان وظیفه متاهل، در رابطه با کسری خدمت در صورت تاهل سوالاتی دارند، که بهتر است بدانند تاهل کسری خدمت ندارد.

باشگاه خبرنگاران

 

آخرین ویرایش: 1398/01/17
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.