تعطیلی همیشگی زندان لندن که ویژه بدهکاران بود

 

۱۳ فروردین ۱۲۶۳، زندان لندن ویژه بدهکاران برای همیشه تعطیل شد و از آن پس هیچ فردی صرفا به خاطر داشتن بدهی پولی به زندان نیافتاد.

آخرین ویرایش: 1398/04/04
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.