تصویر عمر البشیر رییس جمهور سابق سودان در قفس فولادی

 

تصویر عمر البشیر رییس جمهور سابق سودان در قفس فولادی

تصویر عمر البشیر رییس جمهور سابق سودان در قفس فولادی

بهداشت نیوز

آخرین ویرایش: 1398/05/29
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.