چرا خیابان‌های ژاپن اسم ندارد؟!

 

خیابان‌های ژاپن نام ندارند، زیرا سیستم آدرس در ژاپن با آنچه در کشور‌های جهان وجود دارد، متفاوت است. آن‌ها به جای نامگذاری خیابان ها، روی بلوک‌ها یا مربع‌های مسکونی شماره گذاری می‌کنند و به این ترتیب خیابان‌ها بدون نام می‌مانند. مربع مسکونی منطقه‌ای است که با خیابان‌ها احاطه شده است.

کیفیت این سیستم به این شکل است که شهر به مربع‌هایی تقسیم و سپس هر مربع و هر ساختمان شماره گذاری می‌شود. اگر در جستجوی منطقه‌ای هستید، به جای این که عدد خیابان را بپرسید، باید از عدد مربع‌های مسکونی سؤال کنید. رسیدن به مربع مورد نظر کار آسانی نیست، شما یا باید منطقه را خوب بشناسید، یا دست کم یک نقشه و یا جی پی اس داشته باشید.

چرا خیابان‌های ژاپن اسم ندارد؟!

خوشبختانه در شهر‌های ژاپن نقشه‌هایی در مناطق اصلی مثل ایستگاه‌های قطار و اتوبوس وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن، مکان مربع مقصد و مبدأ را مشخص کنید. به همین دلیل در آدرس‌های پستی ژاپن نام خیابان وجود ندارد، بلکه اسم شهر، شماره منطقه، بلوک و ساختمان به چشم می‌خورد.

چرا خیابان‌های ژاپن اسم ندارد؟!

از جمله موضوعات مورد توجه، کیفیت مشخص کردن مکان داخل مربع است، برای مثال برای هر ساختمان یا خانه‌ی در مربع‌های مسکونی، شماره مشخصی قرار می‌دهند، اما در هنگام نگاه کردن کاملاً واضح و معین نیست، مثلاً ممکن است خانه شماره (۱) در کنار خانه شماره (۱۱) قرار داشته باشد، چرا که ساختمان‌های داخل مربع را، بر اساس تاریخ ساخت آن، شماره گذاری می‌کنند. برای مثال سه خانه‌ای که هم زمان ساخته شده باشند شماره‌های ۱، ۲، ۳ می‌گیرند. با این حال برای افراد غریبه همچنان دستپاچه کننده هستند!

 

آخرین ویرایش: 1400/02/29
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.